Parteneriat cu Agenția de Investiții în cadrul MIGF 2021

Ca urmare dialogului productiv cu echipa Agenției de Investiții, Asociația „Comunitatea Internet” anunță semnarea parteneriatului cu Agenția de Investiții în cadrul Forumului de guvernanță a Internetului din Moldova.

Prin prisma tendințelor mondiale de digitalizare a proceselor din toate ramurile economiei naționale, oportunitatea cărora ne demonstrat pandemia COVID-19, Internet în perioada crizei a devenit un instrument vital pentru societatea noastră.

În contextul dat, ca continuare a inițiativelor de colaborare multilaterală pe dimensiunea dată, organizațiile vor colabora în scopul promovării mediului național online ca un exemplu transparent și securizat pentru investiții, precum și ca un mediu, în care practica internațională de guvernanță a Internetului este aplicată conform recomandărilor ONU și a altor organizații internaționale de profil.

Agenția de Investiții, în calitate de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, este unica instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova, fiind administrator al Brandului de Țară pentru buna poziționare pe harta economică globală.