Masă rotundă: Accesibilitate digitală pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale

În contextul pregătirii în cadrul Forumului de guvernanță a Internetului din Moldova (MIGF) sesiunii „Accesibilitate digitală pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale” Asociația „Comunitatea Internet” în comun cu Asociația „Alianța organizațiilor pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) au organizat, la 23 septembrie 2021, o masa rotundă.

La eveniment au participat Comunitatea Internet, AOPD, Direcția coordonare în domeniul drepturilor omului și dialog social din cadrul Cancelariei de stat, Ministerul muncii și protecției sociale și reprezentanții companiilor IT care au experiența și tangența cu soluții menite să asigure utilizare echitabilă a produselor și serviciilor digitale.

În cadrul mesei rotunde, reprezentanții societății civile, mediului persoanelor cu dizabilități, comunității tehnice și statului au discutat probleme legate de diviziune digitală asociată cu accesul la tehnologie și incapacitatea de a utiliza serviciile electronice din partea persoanelor cu dizabilități. 

Alexei Marciuc, Președintele Comunitatea Internet a ținut un discurs introductiv privind inițiativele Forumului de guvernanță a Internetului, principiile IGF, agenda IGF național în 2021 și importanța unirii forțelor pentru eliminarea diviziunii digitale și asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile digitale. El a menționat că oricine ar trebui sa aibă oportunități egale în dezvoltarea potențialului său prin intermediul TIC. Aceasta ar însemna existența unei accesibilități nu numai din punct de vedere al accesului fizic sau al dezvoltării abilităților, dar și la nivelul design-ului care ar trebui să respecte nevoile tuturor oamenilor, inclusiv acelor cu dizabilități.

Galina Climov, director executiv al Alianței organizațiilor pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova a subliniat importanța organizării Moldova IGF 2021, în contextul în care recomandările participanților evenimentului vor constitui o bază importantă de ajustare a cadrului normativ pentru accesibilizarea spațiilor digitale unde este plasată informația de interes public. S-a propus pentru toate fazele de dezvoltare și implementare a sistemelor informaționale, participarea Alianței prin evaluarea și testarea acestora de persoane cu diferite tipurile de dizabilități. 

Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în anul 2010, asumând asigurarea accesului și adaptarea spațiilor fizice și informaționale. Având experiența în monitorizarea implementării Convenției, AOPD vine cu viziunea că să fie desemnată o instituție/autoritate care va fi responsabilă de accesabilitatea digitală, și să urmeze un Plan de acțiuni cu obiective și indicatori concreți, în baza cărui să percepem rezultatele evidente în acest domeniu. 

După cum a remarcat Galina Climov, necesitatea acestor intervenții devine indispensabil urgentă pe timpul crizei pandemice, când persoanele pot accesa doar spațiile digitale pentru a găsi informația necesară.

Vitalie Celonenco, directorul companiei RTS, a venit cu o viziune tehnică de implementare a soluțiilor care asigură accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile web, precum și a declarat că este gata de a acorda un suport tehnic de expertiză în ceia ce ține cerințe de dezvoltare și de implementare a soluțiilor respective. 

Mariana Tocan, reprezentantul Ministerului muncii și protecției sociale a spus că drepturile persoanelor cu dizabilități sunt reglementate la nivel național, totodată ce ține de reglementări în mediul digital, este nevoie de suportul altor autorități, responsabile de politică TIC și digitalizare. 

Andrei Rusnac, co-fondator Comunitatea Internet, a subliniat că inițiativa echipei MIGF este orientată spre depistarea lacunelor existente, examinarea lor procedurală și tehnică pentru elaborarea propunerilor și conturarea necesităților legate de accesul persoanelor cu dizabilități în utilizarea serviciilor digitale în rând cu altă populație.

În cadrul discuției, Cristina Băieșu, reprezentantul direcției de profil din cadrul Cancelariei de stat a remarcat că recent în Moldova a fost instituit Consiliul național pentru drepturile omului, sarcina căruia este de a monitoriza implementarea convențiilor și tratatelor la care Moldova face parte, inclusiv cu privire la accesibilitate digitală pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale.

Ca rezumat, Alexei Marciuc a subliniat importanța unui dialog multilateral la care vor participa statul, organizațiile pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova, societatea civilă, mediul tehnic și experții pentru asigurarea implementării succesive la nivel național a prevederilor ce țin de accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile digitale.

Ideile și propunerile exprimate în cadrul ședinței se vor utiliza pentru formarea unei sesiuni specializate pe agenda MIGF 2021. Ulterior, concluziile și recomandările Forumului național vor fi prezentate în cadrul Forumul global de guvernanță a Internetului, care se organizează anual de ONU.