Press Center

See our latest news
Forumul național de guvernanță a Internetului din Moldova va avea loc pe 19 și 20 octombrie

October 16, 2021

Forumul național de guvernanță a Internetului din Moldova va avea loc pe 19 și 20 octombrie

„În anul 2021, MIGF își propune să consolideze discuțiile multilaterale deschise în domeniul dezvoltării Internetului în Moldova, participarea țării la formarea agendei digitale globale și atingerea comună a echilibrului între securitate și dezvoltare. Pandemia COVID-19 a atras o atenție specială asupra nevoilor dezvoltării digitale, asupra necesității de a împuternici drepturile și oportunitățile digitale pe fondul unor dificultăți serioase cu care se confruntă societatea și statul în această perioadă”, a declarat coordonatorul MIGF, Alexei Marciuc. Citește mai mult pe: infotag.md

Read more

MIGF 2021: Moldova’s Digital Future in the COVID-19 Era

October 15, 2021

MIGF 2021: Moldova’s Digital Future in the COVID-19 Era

The Internet Governance Forum (MIGF) will be held in Chisinau on October 19-20. The discussion of current problems of the digital agenda and the development of the Internet will be focused on 4 main tracks: trust and security, digital Inclusion and bridging the digital divide, digital rights and freedoms, digital data. Forum agenda consists of 8 plenary sessions and panel discussions, including special events. Read more: moldova.org

Read more

MIGF 2021: Viitorul digital al Moldovei în era COVID-19

October 15, 2021

MIGF 2021: Viitorul digital al Moldovei în era COVID-19

Forumul de guvernanță a Internetului (Moldova Internet Governance Forum - MIGF) va avea loc la Chișinău în perioada 19-20 octombrie. La eveniment vor participa reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, organizațiilor internaționale, neguvernamentale și experți în domeniul afacerilor digitale, companiilor tehnologice, experți în dezvoltare digitală din Moldova, România, Ucraina, Kârgâzstan, Canada, Statele Unite și din alte țări. Citește mai mult pe: noi.md

Read more

MIGF 2021: Цифровое будущее Молдовы в эпоху COVID-19

October 15, 2021

MIGF 2021: Цифровое будущее Молдовы в эпоху COVID-19

Форум по управлению Интернетом (MIGF) пройдет в Кишиневе 19-20 октября. Дискуссии по актуальным проблемам цифровой повестки дня и развития Интернета будут сосредоточены на 4 основных треках, актуальных для ежегодного обсуждения во всех форматах глобального IGF: доверие и безопасность, цифровая инклюзия и преодоление цифрового разрыва, цифровые права и свободы, цифровые данные. Читать больше на: logos.press.md

Read more

Eveniment special MIGF: Freedom on the Net 2021

October 13, 2021

Eveniment special MIGF: Freedom on the Net 2021

Forumul de guvernanță a Internetului va avea loc la Chișinău în perioada 19-20 octombrie. Discuțiile despre probleme actuale ale agendei digitale și dezvoltării Internetului se vor concentra pe 4 direcții principale și relevante pentru discuția anuală pentru toate formatele de IGF global: încredere și securitate, incluziune digitală și reducerea decalajului digital, drepturile și libertățile digitale, datele digitale.

Read more

MIGF Special Event: Freedom on the Net 2021

October 13, 2021

MIGF Special Event: Freedom on the Net 2021

The Internet Governance Forum will take place in Chisinau on October 19-20. The discussion of current problems of the digital agenda and the development of the Internet will be focused on 4 main tracks relevant for the annual discussion in all formats of the United Nations IGF: trust and security, digital Inclusion and bridging the digital divide, digital rights and freedoms, digital data. 

Read more

Специальное мероприятие MIGF: Freedom on the Net 2021

October 13, 2021

Специальное мероприятие MIGF: Freedom on the Net 2021

Форум по управлению Интернетом пройдет в Кишиневе 19-20 октября. Дискуссии по актуальным проблемам цифровой повестки дня и развития Интернета будут сосредоточены на 4 основных треках, актуальных для ежегодного обсуждения во всех форматах глобального IGF: доверие и безопасность, цифровая инклюзия и преодоление цифрового разрыва, цифровые права и свободы, цифровые данные.

Read more

Central Asian Internet Governance Forum: MIGF joins the dialogue

October 02, 2021

Central Asian Internet Governance Forum: MIGF joins the dialogue

At the end of September, Digital Week was held in Bishkek, Republic of Kyrgyzstan, which included the 5th Central Asian Internet Governance Forum and the Kyrgyz IT Forum, as well as the Privacy Awards ceremony. On the agenda was the strengthening of open multilateral discussion on Internet governance in the countries of the region, participation in shaping the global digital agenda, joint search for a balance between security and development in the era of the COVID-19 pandemic, which drew particular attention to the needs of digital development, the need for digital empowerment. 

Read more

Центрально-Азиатский форум по управлению Интернетом: MIGF присоединяется к диалогу

October 01, 2021

Центрально-Азиатский форум по управлению Интернетом: MIGF присоединяется к диалогу

В конце сентября в Бишкеке, Республика Кыргызстан, прошла Digital Week, в рамках которой был организован 5-й Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом и Кыргызстанский IT форум, а также церемония вручения награды Privacy Awards. На повестке дня – усиление открытого многостороннего обсуждения вопросов управления Интернетом в странах региона, участие в формировании глобальной цифровой повестки, совместный поиск баланса между безопасностью и развитием в эпоху пандемии COVID-19, которая привлекла особое внимание к потребностям цифрового развития, необходимости расширения цифровых прав и возможностей. 

Read more

Круглый стол: Цифровая доступность для людей с особыми потребностями

September 29, 2021

Круглый стол: Цифровая доступность для людей с особыми потребностями

В ходе подготовки сессии «Доступность Интернета для людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями» в рамках Форума по управлению Интернетом в Молдове (MIGF) ассоциация «Comunitatea Internet» совместно с ассоциацией «Альянс организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова» (AOPD) организовали круглый стол. Читать больше на: noi.md

Read more

Round table: Digital accessibility for persons with disabilities and special needs

September 25, 2021

Round table: Digital accessibility for persons with disabilities and special needs

In the context of preparation of the session "Digital accessibility for people with disabilities and special needs" within the Moldova Internet Governance Forum (MIGF) Comunitatea Internet Association jointly with the Association „Alliance of Organizations for Persons with Disabilities from the Republic of Moldova” (AOPD) organized a round table on September 23, 2021.

Read more

Masă rotundă: Accesibilitate digitală pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale

September 24, 2021

Masă rotundă: Accesibilitate digitală pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale

În contextul pregătirii în cadrul Forumului de guvernanță a Internetului din Moldova (MIGF) sesiunii „Accesibilitate digitală pentru persoanele cu dizabilități și nevoi speciale” Asociația „Comunitatea Internet” în comun cu Asociația „Alianța organizațiilor pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) au organizat, la 23 septembrie 2021, o masa rotundă.

Read more

Partnership with the Investment Agency within MIGF 2021

September 23, 2021

Partnership with the Investment Agency within MIGF 2021

Following the productive dialogue with the team of the Investment Agency, the Comunitatea Internet Association announces the signing of the partnership with the Investment Agency within the Moldova Internet Governance Forum.

Read more

Parteneriat cu Agenția de Investiții în cadrul MIGF 2021

September 23, 2021

Parteneriat cu Agenția de Investiții în cadrul MIGF 2021

Ca urmare dialogului productiv cu echipa Agenției de Investiții, Asociația „Comunitatea Internet” anunță semnarea parteneriatului cu Agenția de Investiții în cadrul Forumului de guvernanță a Internetului din Moldova.

Read more

SEEDIG 7 Series: Your 2021 Digital Agenda

June 23, 2021

SEEDIG 7 Series: Your 2021 Digital Agenda

The South Eastern European Dialogue on Internet Governance (SEEDIG) marks its seventh anniversary with seven events to be held throughout 2021. The SEEDIG 7 Series will feature keynote speeches by prominent digital and technology experts, followed by interactive community discussions and networking sessions.

Read more

EuroDIG 2021: Into Europe‘s Digital Decade

June 18, 2021

EuroDIG 2021: Into Europe‘s Digital Decade

The European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) 2021 will take place as a fully online meeting from 28 – 30 June 2021.

Read more

MIGF 2021 planning process has started

March 15, 2021

MIGF 2021 planning process has started

This year, the Moldova Internet Governance Forum will take place on October 19-20 in Chisinau in the form of a two-day conference. The practical details and format of the event will be announced later, considering the development of the epidemiological situation in the country. 

Read more

Стартовал процесс планирования MIGF 2021

March 15, 2021

Стартовал процесс планирования MIGF 2021

В нынешнем году Форум по управлению Интернетом в Молдове пройдет 19-20 октября в Кишиневе в формате двухдневной конференции. Практические детали и формат мероприятия будут анонсированы позднее, принимая во внимание развитие эпидемиологической ситуации в стране. 

Read more

S-a început procesul de planificare MIGF 2021

March 15, 2021

S-a început procesul de planificare MIGF 2021

Anul acesta, Forumul de Guvernanța a Internetului din Moldova va avea loc în perioada 19-20 octombrie la Chișinău sub forma unei conferințe de două zile. Detaliile practice și formatul evenimentului vor fi anunțate ulterior, ținând cont de evoluția situației epidemiologice din țară. 

Read more